Javna nabava

Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji samostalno ne stječu financijska sredstva nego su neposredni ili posredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova ili usluga.

Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva provodi i nadzire primjenu zakona i podzakonskih akata u području javne nabave i javno-privatnog partnerstva.

U Republici Hrvatskoj područje javne nabave regulira Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), koji je uvelike uzeo u obzir odredbe prava Europske Unije u području javne nabave.


Ovim se Zakonom uređuju:

  • postupci javne nabave svih vrijednosti, u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama,
  • nadležnosti tijela nadležno za sustav javne nabave i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,
  • pravna zaštita u svezi s postupcima javne nabave

Dokumentacija za izradu zahtjeva za sudjelovanje u bilo kojem od postupaka javne nabave može se preuzeti, bez naknade, u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ili Službenom listu Europske unije TED.
Postupci javne nabave koje će provoditi Agencija biti će objavljeni i na našoj internetskoj stranici, međutim, svi zainteresirani gospodarski subjekti moraju biti registrirani kao zainteresirani gospodarski subjekt u jednoj od gore navedenih web stranica kako bi mogli dobiti sve relevantne informacije o postupku nabave.
U slučaju da se subjekt podnosi zahtjev za sudjelovanje, a da se prethodno nije registrirao na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, snosi rizik od izrade zahtjeva za sudjelovanje prema neodgovarajućem obrascu.

Sprječavanje sukoba interesa

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), objavljujemo da Agencija za ugljikovodike, kao javni naručitelj, u smislu odredbi članka 13. Zakona, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom: Poljoprivredna zadruga Cestica, Varaždinska 16, Cestica.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 

2017 Agencija za ugljikovodike. Sva prava pridržana.

Turkce altyazili porno porn porno izle