Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dokumenti o poslovanju – Agencija za ugljikovodike

Dokumenti o poslovanju

Autor: mediaval
event 15.09.2022.

Preuzmite financijska izvješća, program rada, financijski plan, plan nabave roba, radova i usluga i ostalo.

Financijska izvješća

Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinuPreuzmite
Financijsko izvješće za 2022. godinuPreuzmite
Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinuPreuzmite
Financijsko izvješće za 2021. godinuPreuzmite
Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinuPreuzmite
Financijsko izvješće za 2020. godinuPreuzmite
Financijsko izvješće za 2019. godinuPreuzmite
Financijsko izvješće za 2018. godinuPreuzmite
Financijsko izvješće za 2017. godinuPreuzmite
Financijsko izvješće za 2016. godinuPreuzmite
Financijsko izvješće za 2015. godinuPreuzmite

Program rada

Plan rada za 2023. godinuPreuzmite
Plan rada za 2022. godinuPreuzmite
Plan rada za 2021. godinuPreuzmite
Plan rada za 2019. godinuPreuzmite
Program rada za 2018. godinuPreuzmite
Program rada za 2017. godinuPreuzmite
Izvješće o radu za 2016. godinuPreuzmite
Program rada za 2016. godinuPreuzmite
Izvješće o radu za 2015. godinuPreuzmite
Program rada za 2015. godinuPreuzmite
Izvješće o radu za 2014. godinuPreuzmite
Program rada za 2014. godinuPreuzmite

Financijski plan

Financijski plan 2023 – opći dioPreuzmite
Financijski plan 2023 – opći dio – obrazloženjePreuzmite
Financijski plan 2023 – posebni dioPreuzmite
Financijski plan 2023 – posebni dio – obrazloženje Preuzmite
Financijski plan za 2022. godinuPreuzmite
Financijski plan za 2021. godinuPreuzmite
Financijski plan za 2020. godinuPreuzmite
Financijski plan za 2019. godinuPreuzmite
Financijski plan za 2018. godinuPreuzmite
Financijski plan za 2017. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2016. godinuPreuzmite
Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinuPreuzmite
Financijski plan za 2015. godinuPreuzmite
Financijski plan za 2014. godinuPreuzmite

Plan nabave roba, radova i usluga

Plan nabave za 2023. godinuPreuzmite
Plan nabave za 2022. godinuPreuzmite
Plan nabave za 2021. godinuPreuzmite
Plan nabave za 2020. godinuPreuzmite
Plan nabave  za 2019. godinuPreuzmite
Plan nabave za 2018. godinuPreuzmite
Plan nabave  za 2017. godinuPreuzmite
Plan nabave za 2016. godinuPreuzmite
Plan nabave za 2015. godinuPreuzmite
Plan nabave roba za 2014. godinuPreuzmite

Pravilnik o nabavi roba i usluga

Pravilnik o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabavePreuzmite

Statut Agencije za ugljikovodike

Statut Agencije za ugljikovodike – izmjene i dopune 2021. – pročišćeni tekstPreuzmite
Statut Agencije za ugljikovodike – izmjene i dopune 2021.Preuzmite
Statut Agencije za ugljikovodike – izmjene i dopune 2018.Preuzmite
Statut Agencije za ugljikovodike 2014.Preuzmite

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2022. godinuPreuzmite
Godišnje izvješće za 2020. godinuPreuzmite
Godišnje izvješće za 2019. godinuPreuzmite
Godišnje izvješće za 2018. godinuPreuzmite
Godišnje izvješće za 2017. godinuPreuzmite
Izvješće o provedbi Zakona za 2016. godinuPreuzmite
Izvješće o provedbi Zakona za 2015. godinuPreuzmite

Izvješće o reviziji

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinuPreuzmite
Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinuPreuzmite

Donacije i sponzorstva

Popis donacija za razdoblje 2014. – 2016.Preuzmite
Popis sponzorstava za razdoblje 2014. – 2016.Preuzmite

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.