Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility EGP – Agencija za ugljikovodike
Projekt se financira iz EGP* financijskog mehanizma u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma potpisan je između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

EGP projekti

Projekt ˝Izrade interaktivne karte geotermalnog potencijala panonskog dijela bazena u Republici Hrvatskoj˝ koji je financiran bespovratnim sredstvima u sklopu Programa ˝Energija i klimatske promjene˝, u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.-2021.,pokazao se vrlo aktualan i potreban s obzirom na energetsku krizu u kojoj se Europa nalazi.

Temeljem donesenih odluka o financiranju, Agenciji za ugljikovodike, kao nositelju projekta, odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 200.000,00 eura.

Cilj projekta je strukturirati bazu podataka duboke geotermalne energije temeljem koje će se izraditi i javno objaviti jedinstvena interaktivna karta koja će obuhvaćati: prikaz svih istražnih prostora i eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe, relevantne bušotinske podatke i kartu geotermalnog gradijenta u RH.

Tijekom projekta koristit će se podaci bušotina koje su dio baze podataka, koje sukladno čl.8. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN52/18, 52/19, 30/21), organizira Agencija za ugljikovodike.

Izrada takve platforme je vrlo bitna jer će se podaci na transparentan način moći pokazati svim zainteresiranima u svrhu korištenja tog tipa obnovljive energije.

Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci.

Informacije o projektu

12.12.2022.

Agenciji  za ugljikovodike odobren je iznos od 200.000,00 eura za projekt Izrade baze podataka duboke geotermalne energije.