Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Geoterme – Agencija za ugljikovodike
Bazni obnovljivi izvor energije

Geoterme

Republika Hrvatska postala je jedna od najatraktivnijih točaka na karti geotermalnog razvoja u Europi. Stvaramo nove mogućnosti, nove modele, prikupljamo iskustva i aktivno sudelujemo u kreiranju i prilagođavanju poticajnog regulatornog okruženja.

Uspostavili smo temelje za razvoj geotermalnih energetskih projekata, posebice onih usmjerenih prema lokalnim zajednicama. Republiku Hrvatsku pozicionirali smo kao zemlju primjer u načinu provedbe geotermalnih projekata.

Istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe

Nadmetanja

Sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, odluku o provođenju nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda donosi nadležno ministarstvo. Pripremne radnje za objavu nadmetanja provodi Agencija. Dokumentacija za nadmetanje objavljuje se na službenim mrežnim stranicama nadležnog ministarstva i Agencije. Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda provodi se na temelju jednog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji započinje postupkom provedbe nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda, a završava sklapanjem ugovora o eksploataciji geotermalnih voda.

28.12.2022.

Izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Sječe” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

28.12.2022.

Izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Ferdinandovac-1” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

28.12.2022.

Izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Kotoriba” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

28.12.2022.

Izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Leščan” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

28.12.2022.

Izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Međimurje-5” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

28.12.2022.

Izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Pčelić” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

14.10.2021.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

14.10.2021.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

07.10.2021.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

07.10.2021.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

24.09.2021.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

24.09.2021.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

03.08.2020.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

03.06.2020.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

03.06.2020.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.