Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“ – Agencija za ugljikovodike
24.09.2021.

Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“

Autor: mediaval
event 23.09.2022.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

U skladu s Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 310-01/21-03/60, URBROJ: 517-07-3-2-21-2 od 15. lipnja 2021. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10 000 ZAGREB, s naznakom: ,,NE OTVARAJ – nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Sisak“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe“.

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 29. listopada 2021. u 12:00 sati. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne otvara, obilježava se kao neispravna i vraća se podnositelju ponude.

PREUZMITE DOKUMENTACIJUPreuzmite
OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.