Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Javna nabava i natječaji – Agencija za ugljikovodike

Javna nabava i natječaji

Postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr). Agencija za ugljikovodike postupke jednostavne nabave provodi u skladu s odredbama Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave kako je to utvrđeno odredbama članka 15. stavka 2. ZJN (NN 120/16.).

Popis propisa koji uređuju javnu nabavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javna nabava-propisi

Aktualno

Postupci u tijeku

Završeno

Završeni postupci nabave

23.12.2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

23.12.2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

24.03.2022.

Poziv na dostavu ponude

10.09.2021.

Poziv na dostavu ponude

19.07.2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.