Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Javna nabava i natječaji – Agencija za ugljikovodike

Javna nabava i natječaji

Postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr). Agencija za ugljikovodike postupke jednostavne nabave provodi u skladu s odredbama Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave kako je to utvrđeno odredbama članka 15. stavka 2. ZJN (NN 120/16.).

Popis propisa koji uređuju javnu nabavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javna nabava-propisi

Aktualno

Postupci u tijeku

19.05.2023

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

16.05.2023

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike od 30. listopada 2018. godine u sklopu programa ,”Energija i klimatske promjene” financirane od strane Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

10.05.2023

Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji naftnih derivata za 16.500 MT Loživo ulje ekstra lako (LUEL) (Plinsko ulje za grijanje) i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Završeno

Završeni postupci nabave

31.03.2023

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude

28.03.2023.

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude

23.12.2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

23.12.2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

24.03.2022.

Poziv na dostavu ponude

19.07.2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.