Javna nabava

Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji samostalno ne stječu financijska sredstva nego su neposredni ili posredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova ili usluga.

Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva provodi i nadzire primjenu zakona i podzakonskih akata u području javne nabave i javno-privatnog partnerstva.

U Republici Hrvatskoj područje javne nabave regulira Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), koji je uvelike uzeo u obzir odredbe prava Europske Unije u području javne nabave.

Ovim se Zakonom uređuju:

  • postupci javne nabave svih vrijednosti, u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama,
  • nadležnosti tijela nadležno za sustav javne nabave i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,
  • pravna zaštita u svezi s postupcima javne nabave

Dokumentacija za izradu zahtjeva za sudjelovanje u bilo kojem od postupaka javne nabave može se preuzeti, bez naknade, u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ili Službenom listu Europske unije TED. 
Postupci javne nabave koje će provoditi Agencija biti će objavljeni i na našoj internetskoj stranici, međutim, svi zainteresirani gospodarski subjekti moraju biti registrirani kao zainteresirani gospodarski subjekt u jednoj od gore navedenih web stranica kako bi mogli dobiti sve relevantne informacije o postupku nabave.
U slučaju da se subjekt podnosi zahtjev za sudjelovanje, a da se prethodno nije registrirao na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, snosi rizik od izrade zahtjeva za sudjelovanje prema neodgovarajućem obrascu.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Naručitelj na svojim internetskim stranicama objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

  • ECO POINT d.o.o. Brdovita 12 A, Kutina, OIB: 09998729419
  • WORKER d.o.o. Mate Lovraka 15 ,Velika Gorica OIB: 21379857881
  • ZAGREBELLO SPORT d.o.o. Mate Lovraka 15,Velika Gorica, OIB: 74139773915;
  • Benedikt trade d.o.o., OIB: 78947762982

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Procedura stvaranja ugovornih obveza temeljem jednostavne nabave

Javna nabava
Kontakt
Željka Rukavina