Dokumenti

Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti za 2021. godinu

Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za 2022. godinu

 Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za  2021.

 Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti za 2020. godinu

Smjernice za postupanje u slučaju isteka projektiranog  životnog vijeka odobalnih objekata

Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za  2020.

Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti, koje Agencija za ugljikovodike objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 26. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika za 2019. godinu.

Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti, koje Agencija za ugljikovodike objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 26. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika za 2018. godinu.

Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti, koje Agencija za ugljikovodike objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 26. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika za 2017. godinu.

Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti, koje Agencija za ugljikovodike objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 26. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika za 2016. godinu.

Upute za izradu i dostavu dokumenata

Procjena i prihvaćanje dokumenata

Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za 2019. godinu

Mehanizam za povjerljivo izvješćivanje

Mehanizam za tripartitno savjetovanje

Smjernice za procjenu rizika

Smjernice za neovisnu verifikaciju

Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša

Plan postupaka za ocjenu sposobnosti

Formalni sporazum

 

Kontakt
Željka Rukavina