Agencija za ugljikovodike odazvat će se pozivima na predstavljanje Strateške studije u primorskim županijama

28.1.2015.

Predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike, Barbara Dorić je u srijedu 28. siječnja prisustvovala 34. sjednici Hrvatske zajednice županija, gdje je predstavnicima odgovorila na niz pitanja na temu istraživanja ugljikovodika u Jadranu.

Na primjedbu župana kako se javno izlaganje Strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu održalo u Zagrebu, Dorić je rekla kako će se rado odazvati pozivu župana da najvažnije smjernice iz Strateške studije i sam projekt predstavi u gradovima primorskih županija.

U svom izlaganju Dorić se naročito osvrnula na one točke koji najviše brinu stanovnike Dalmacije, kao što su posljedice za krajobraz, kvalitetu života te utjecaj na turizam i ribarstvo. Po prvi puta se javno raspravlja o ovoj temi te je ovo i prvu put da se razgovara sa županima iako se istraživanja i eksploatacija u Jadranu vrše već preko 40 godina, istaknula je Dorić. Ovako strogi uvjeti se nikada prije nisu primjenjivali te joj je iznimno zadovoljstvo što upravo Agencija postavlja nove kriterije u transparentnom komuniciranju. Dodala je kako su promjene koje uvodi Strateška studija povećale zaštitu obale i otoka i to prvenstveno udaljavanjem granice istražnih prostora od obale i otoka.

Svoje komentare na ovu temu izložili su župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, župan Zadarske županije Stipe Zrilić te župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić. Župani su jednoglasno zaključili da je potrebno argumetirati stavove županija o prioritetima razvoja županija.


Kontakt
Željka Rukavina