Annamaria A: Dobrovoljni zatvor nasred pučine

5.4.2015.

Imamo ukupno pet sustava koji potpuno automatski mogu izvršiti "emergency shutdown", odnosno prekinuti proizvodnju u slučaju opasnosti ili neke nepredviđene situacije.

U 15 godina nismo imali niti jedan slučaj ugroze ljudi, okoliša ili imovine, kaže Damir Mlinarić čija je glavna zadaća briga za sigurnost članova posade

Više info na: http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Annamaria-A-Dobrovoljni-zatvor-nasred-pucine


Kontakt
Željka Rukavina