DODIJELJENE NOVE DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU

29.8.2019.

Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak donijela odluke o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na šest istražnih prostora u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Rezultat je to drugog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu koji je bio raspisan u listopadu prošle godine. Dozvolu za istraživanje i eksploataciju na istražnom prostoru Sava-07 dobila je kanadska kompanija Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. koja već istražuje na području istočne Slavonije. INA – Industrija nafte d.d. dobila je dozvole za istraživanje na dva istražna prostora i to Drava-03 te Sjeverozapadna Hrvatska-01.

Dvije nove kompanije ulaze u projekte istraživanja u Republici Hrvatskoj, a radi se o američkoj naftnoj kompaniji Aspect Holdings, LLC koja je sa svojom podružnicom Aspect Croatia dobila dozvolu za istraživanje na istražnom prostoru Sava-06, te hrvatskoj naftnoj kompaniji Crodux derivati dva d.o.o. koja će istraživati na dva istražna prostora Sava-11 i Sava-12. 

Razdoblje istraživanja traje pet godina. Ukoliko se pronađe komercijalno otkriće, počinje razdoblje eksploatacije koje traje 25 godina.

Danas dodijeljene dozvole, preduvjet su za otvaranje postupka pregovora oko ugovornih obveza, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora te prva seizmička istraživanja koja se očekuju u drugoj polovici 2020. godine. 


Kontakt
Željka Rukavina