Energy Investment Forum 2015 Istraživanje ugljikovodika na Jadranu strateški je projekt RH

2.4.2015.

Novim pristupom koji je implementiran u zadnje dvije godine postavili smo visok standard u transparentnosti komunikacije s javnosti. Ipak dojma sam da je tek sada šira javnost postala svjesna da se u Jadranu već dugi niz godina istražuju i eksploatiraju plin i nafta.

Dali smo svoj maksimum da cijela javnost po prvi put postane dio ove priče. Od prvog dana svaki korak u ovom postupku javno komuniciramo i odazivamo se gdje god to fizički možemo upravo kako bi široj javnosti prezentirali sve ono što projekt istraživanja i eksploatacije donosi i kako bi sve zainteresirane informirali o svemu što je napravljeno i na čemu se radi. Od prvog dana koncept cijelog projekta aktivno smo prezentali u nekoliko gradova te smo se odazvali na gotovo sve konferencije, kao i na Energetski forum koji ste upravo vi organizirali. Prezentirali smo stratešku studiju utjecaja na okoliš u Zagrebu, odazvali se pozivu župana i imali javna savjetovanja u Dubrovniku, Zadru i Šibeniku. Odazvali smo se i na tribinu koju je Zelena akcija organizirala u Zagrebu sredinom prosinca. Odgovaramo na desetke mailova dnevno i na brojne upite medija. Dosta pitanja dolazi zbog neznanja te je između ostalog naša uloga i da educiramo građane.

Više info na: http://www.poslovni.hr/hrvatska/istrazivanje-ugljikovodika-na-jadranu-strateski-je-projekt-rh-290822


Kontakt
Željka Rukavina