HAZU: Istraživanje nafte i plina je sigurno za okoliš, ali i ekonomski i društveno korisno

1.5.2015.

Istraživanje i moguća eksploatacija nafte i plina iz novih nalazišta na moru i kopnu mnogostruko je ekonomski i društveno korisno, a uz primjenu najmodernijih tehnologija i sigurno za morski i kopneni okoliš, zaključak je rasprave održane u utorak na skupštini Znanstvenog vijeća za naftu i plin, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Više info na: http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/HAZU-Istrazivanje-nafte-i-plina-je-sigurno-za-okolis-ali-i-ekonomski-i-drustveno-korisno


Kontakt
Željka Rukavina