Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata pripojena Agenciji za ugljikovodike

1.9.2017.
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, br. 73/17) i Zakonu o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 73/17), Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 01. rujna 2017. godine pripojena je Agenciji za ugljikovodike.

Zagreb, 01. rujna 2017. – Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, br. 73/17) i Zakonu o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 73/17), Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 01. rujna 2017. godine pripojena je Agenciji za ugljikovodike. 

Upisom u sudski registar, Agencija za ugljikovodike je od Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata preuzela sve zaposlene, svu uredsku i drugu opremu, sredstva za rad, prava i obveze te financijska sredstva. Pripajanjem ovih dviju agencija ispunjavaju se obveze iz Nacionalnog programa reformi, a kojima se predviđa fiskalna održivost i poboljšanje upravljanja javnim financijama te racionalizacija javnog sektora. 

Navedeno pripajanje će, osim optimizacije troškova pridonijeti i osnaživanju stručnog kadra iz tog segmenta na jednom mjestu, kao i efikasniju provedbu pojedinih poslova i procesa.

Kontakt
Željka Rukavina