Ministarstvo gospodarstva donijelo nova rješenja o istražnim prostorima Sava i SZ Hrvatska

20.9.2014.

Ministarstvo gospodarstva je donijelo nova rješenja u skladu s uputom Visokog Upravnog suda iz predmetnih presuda, a koje se odnosi na oduzimanje odobrenja INA-i za istraživanje na istražnim prostorima "Sava" i "Sjeverozapadna Hrvatska“. Ministarstvo je ponovno prikupilo sve vjerodostojne dokaze i iste detaljno obrazložilo u novim rješenjima što konkretno znači da Ministarstvo gospodarstva ne odstupa od prije donijetih rješenja.

Inače, Ministarstvo gospodarstva je oduzelo istražne prostore „Sava“ i „Sjeverozapadna Hrvatska“ društvu INA – Industrija nafte d.d., jer ta tvrtka nije provodila istražne radnje u skladu s odobrenjem.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, u srpnju 2011. godine, donijelo je rješenja kojima se društvu INA-Industrija nafte d.d. oduzimaju odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru ugljikovodika „Sjeverozapadna Hrvatska“ i „Sava“ zbog neispunjenja obveza koje je društvo INA-Industrija nafte d.d. bilo dužno izvršavati po pitanju istražnih radnji, a kako je bilo definirano samim odobrenjem.

Društvo INA – Industrija nafte d.d. je na navedena rješenja podnijelo žalbe Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske. Presudama Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, rješenja o oduzimanju odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina su ukinuta iz formalnog razloga, a koji se odnose na nepotpuno i/ili nejasno činjenično stanje (članak 39. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima - Narodne Novine, broj 53/91, 9/92 i 77/92). Slijedom navedenog, predmeti su vraćeni Ministarstvu gospodarstva na donošenje novih odluka. Postupajući po navedenim presudama, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, Ministarstvo gospodarstva je 18. studenoga 2014. godine donijelo nova rješenja kojima se društvu INA – Industrija nafte d.d. oduzimaju odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru ugljikovodika „Sjeverozapadna Hrvatska“ i „Sava“.

Smatramo potrebnim naglasiti da je pogrešno prikazivati gore navedene presude Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske kao poništenje rješenja Ministarstva gospodarstva radi nevaljanih osnova, obzirom da je Visoki Upravni sud predmete vratio Ministarstvu gospodarstva s nalogom da donese nova rješenja na temelju članka 39., stavak 2. Zakona o upravnim sporovima, a što je Ministarstvo gospodarstva i učinilo.

Sukladno navedenom, spor između Ministarstva gospodarstva i društva INA – Industrije nafte d.d. nema utjecaja niti na bilo koji način dovodi ili može dovesti u pitanje trenutačno objavljeno Prvo javno nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu, kao niti ostala nadolazeća javna nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj.


Kontakt
Željka Rukavina