Obavijest o otvorenom natječaju za postupak nabave ugovora o opcijskoj kupnji sirove nafte i naftnih derivata

18.4.2018.

Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji sirove nafte i naftnih derivata i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Predmet nabave br. SZ 02/18 je Ugovor o opcijskoj kupnji sirove nafte i naftnih derivata za 70.000 MT sirove nafte i 45.000 MT naftnih derivata podijeljenih po grupama navedenim u opisu predmeta nabave pod točkom 3. u dijelu II. natječajne dokumentacije „Upute ponuditeljima“. Svaka ponuda mora biti dostavljena preporučenom poštom ili osobno dostavljena na urudžbeni zapisnik Agencije za ugljikovodike. Sve ponude moraju biti predane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u jednom originalnom primjerku i jednoj preslici. Rok za dostavom ponuda je 26. travnja 2018. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).

Preuzimanje dokumentacije


Kontakt
Željka Rukavina