OBAVIJEST o provođenju nadmetanja

16.12.2020.

U skladu s Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 310-01/20-03/83, URBROJ: 517-06-3-1-20-2 od 15. rujna 2020. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Korenovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

U skladu s odredbama članka 54. stavka 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda provodi se na temelju jednog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji započinje postupkom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda, a završava sklapanjem ugovora o eksploataciji geotermalnih voda.

Predmet nadmetanja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u  istražnom prostoru „Korenovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Predmet nadmetanja obuhvaća cijeli jedinstveni postupak izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda te dozvole za pridobivanje geotermalnih voda sa svim njegovim fazama.

 

Doumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE


Kontakt
Željka Rukavina