Održano Javno izlaganje o Strateškoj studiji: nikad stroži uvjeti za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu

16.1.2015.

Zainteresirani građani i stručna javnost popunili su danas dvoranu hotela International u Zagrebu u kojoj se održalo Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

Tijekom izlaganja, koje je trajalo četiri i pol sata, stručnjaci iz tvrtke izrađivača IRES Ekologija, Plavog Svijeta, Ministarstva gospodarstva i Agencije za ugljikovodike predstavili su najvažnije aspekte Studije i odgovorili na sva pitanja prisutnih predstavnika stručne javnosti i zainteresiranih građana. Neovisni stručnjaci dali su svoje komentare na Studiju, prije svega na aspekte za koje smatraju da im je potrebna dopuna, a izrađivači Studije su naglasili kako će sve konstruktivne sugestije svakako biti uzete u obzir i implementirane u samu Studiju.
Predsjednica uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić naglasila je kako je Agencija osigurala maksimalno provođenje svih smjernica Strateške studije utjecaja na okoliš: «Iako je u kritikama na projekt napomenuto kako je ova Studija neobvezujući dokument, naglašavam da smo usprkos tome prilikom pripreme natječajne dokumentacije sve buduće ovlaštenike obvezali na poštivanje svih mjera iz ovog dokumenta. Naftu i plin u Jadranu istražujemo već 40 godina, ali nikada po ovako strogim standardima i nikad s ovako pozitivnim ekonomskim učincima za Republiku Hrvatsku. Ovo je po prvi put da se na ovakav način javno i transparentno raspravlja o istraživanju i eksploataciji nafte u Jadranu i zadovoljna sam što je upravo Agencija pokrenula ovaj proces».

Direktor tvrtke IRES Ekologija Mirko Mesarić, kao voditelj projekta izrade Studije, rekao je sljedeće: «Ova je Strateška studija dala dobre smjernice i po mom mišljenju napravljena je po standardima kojima se rade strateške studije u Europi.» Pojašnjavajući zakonsku proceduru, naglasio je da je Strateška studija utjecaja na okoliš tek prva u nizu Studija kojima se osigurava zaštita Jadrana. «Tako će prije svake istražne radnje kao što su 3D seizmičko snimanje i istražno bušenje, biti potrebno napraviti Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, a ako se jednog dana utvrdi komercijalno otkriće, prije eksploatacije mora se napraviti Studija utjecaja na okoliš koja je bezuvjetno obvezujuća te propisuje smije li se i na koji način eksploatacija raditi.»

Draško Holzer iz udruge Plavi svijet istaknuo je kako su hrvatski standardi zaštite životinjskih vrsta koje Strateška studija predlaže najkvalitetniji među zemljama Mediterana: «Iznimno mi je drago što sam sudjelovao u ovom procesu jer su dosad kitovi, dupini i kornjače bili zanemareni prilikom radnji i zahvata u moru, poput gradnje marina i čišćenja plovnih puteva. Nasuprot tome, u Studiji smo prihvatili sve smjernice u skladu s najboljom svjetskom praksom, a koje primjerice susjedne zemlje poput Crne Gore i Albanije nisu prihvatile, dok će Italija prihvatiti, ali tek nakon našeg pritiska u suradnji s kolegama iz italije. Ako uspijemo sve iz Studije pretvoriti u praksu, hrvatski će dio Jadrana životinjama biti najugodnije mjesto za život.»

"Eksploatacijske platforme s pratećom infrastrukturom trebaju biti smještene tako da ne narušavaju vizure točaka od interesa za turizam. Platforme se ne smiju vidjeti s plaža, naselja i turističkih zona", rekao je dr.sc. Toni Safner iz tvrtke IRES Ekologija koji je predstavio utjecaj na ribarstvo i turizam.

Dorić je istaknula zadovoljstvo načinom odvijanja javne rasprave: «Tijekom današnjeg javnog izlaganja, kao i tijekom cijelog procesa javne rasprave, zaprimili smo niz kvalitetnih pitanja i sugestija koje ukazuju na veliki interes javnosti za temu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Sigurno je da nam je zaštita Jadrana glavni prioritet te stoga pozivamo još veći broj stručnjaka građana da se uključe i tako daju svoj doprinos pronalasku rješenja koje će osigurati maksimalno očuvanje okoliša.»

Predstavnici Agencije za ugljikovodike i Ministarstva gospodarstva napomenuli su i kako je cijeli dokument Strateške studije dostupan na stranici www.mingo.hr i www.azu.hr, a javnosti je za vrijeme trajanja javnog uvida i javne rasprave, u prostorijama Agencije za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, radnim danom od 10 do 15 sati, omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Okvirni plan i program. Sva prateća dokumentacija na dan početka javne rasprave dostupna je javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr) i Agencije za ugljikovodike (www.azu.hr). Javni uvid i javna rasprava održavaju se od 16. siječnja do 16. veljače 2015. godine.


Kontakt
Željka Rukavina