Platforme se neće smjeti vidjeti s plaža, naselja i turističkih zona

16.1.2015.

Zagreb, 16.01.2015. – Strateška studija utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu s današnjim je danom stavljena na javni uvid i javnu raspravu. U cilju još veće transparentnosti u komunikaciji ovog gospodarski bitnog projekta za Republiku Hrvatsku, danas je u prostorijama Agencije za ugljikovodike održana prezentacija za medije kako bi se predstavili ključni zaključci strateške studije i tako potaknulo sve dionike da se već u samom početku uključe u kvalitetnu javnu raspravu.

Voditelj studije i direktor Ires ekologije d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša Mirko Mesarić predstavio je zaključke studije, kao i glavne smjernice i preporuke kojima se u studiji smanjuje mogući negativni utjecaj na okoliš prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

„Niz kompetentnih stručnjaka iz pojedinih područja radilo je na studiji kako bi se obuhvatili svi mogući utjecaji na okoliš. Preporuke modifikacija pojedinih istražnih prostora odnose se na područja Nature 2000, nautički turizam i ribarstvo. Treba dodati da je, između ostalog, zabranjeno provoditi aktivnosti eksploatacije unutar Jabučke kotline, kao i aktivnosti istraživanja i eksploatacije u neposrednoj blizini Pučinskih otoka“, istaknuo je Mesarić.

Mesarić je naglasio kako studija propisuje da eksploatacijske platforme s pratećom infrastrukturom moraju biti smještene na način da ne narušavaju vizure točaka od interesa za turizam te se ne smiju vidjeti s plaža, naselja i turističkih zona. Dodao je i da je jedna od preporuka studije da se istražne radnje ne izvode u više od 3 istražna prostora istovremeno.

„Važno je napomenuti kako Strateška studija okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu daje smjernice i preporuke koje se primijenjuju prilikom planiranja specifičnih aktivnosti. Kriva je precepcija da će kompanije koje su dobile pravo istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu sutra doći i početi bušiti. Naime, prije svake istražne radnje kao što su 3D seizmičko snimanje i istražno bušenje, a u skladu s mjerama i preporukama iz strateške studije mora se napraviti Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, a ako se jednog dana utvrdi komercijalno otkriće, prije same eksploatacije mora se napraviti Studija utjecaja na okoliš koja je bezuvjetno obvezujuća te propisuje da li se i ako da, na koji način eksploatacija smije raditi.“ – izjavila je Barbara Dorić, predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike.

Dorić je pozvala javnost da se aktivno i u što većem broju uključi u javnu raspravu.

Javni uvid i javna rasprava traju do 16. veljače 2015. godine, a koordinira je i provodi Ministarstvo gospodarstva. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će, u prostorijama Agencije za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, radnim danom od 10 do 15 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Okvirni plan i program. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Okvirnom planu i programu održat će se 27. siječnja 2014. godine od 10 do 14 sati, u prostorijama hotela International, Miramarska cesta 24, Zagreb. Sva prateća dokumentacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Ministarstva ( www.mingo.hr ) i Agencije za ugljikovodike.


Kontakt
Željka Rukavina