Pokrenut postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe Babina Greda

26.8.2019.

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/31; URBROJ: 517-06-3-1-19-3, od 31. svibnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijih ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Babina Greda 1“ i „Babina Greda 2“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Obavijest o pokretanju postupka nadmetanja objavljena je u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodne Novine br. 239., od 23. kolovoza 2019.godine.

Dokumentacija za nadmetanje, objavljena je na službenim mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Agencije za ugljikovodike. 


Kontakt
Željka Rukavina