Pokrenut postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe u istražnom prostoru „Križevci ”

4.9.2019.

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/32; URBROJ: 517-06-3-1-19-2, od 17. travnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Križevci” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Obavijest o pokretanju postupka nadmetanja objavljena je u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodne Novine br. 82/2019 od 04.09.2019.

Obavijest o pokretanju nadmetanja objavljena je službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetika, a dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na našim stranicama - OTVORENA NADMETANJA

 

 


Kontakt
Željka Rukavina