PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA I RASPISIVANJE NOVOG JAVNOG NATJEČAJA

26.9.2019.

Na temelju čl. 21. st. 2. Statuta Agencije za ugljikovodike i članka 11. Izmjena i dopuna Statuta Agencije za ugljikovodike te Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijem u radni odnos, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike, Miramarska 24, OIB: 72156517632, 27. kolovoza 2019. donio je odluku o poništenju javnog natječaja i raspisivanju novog javnog natječaja.

Agencija za ugljikovodike objavila je javni natječaj za radno mjesto viši savjetnik – 1 izvršitelj, u Službi za formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, Sektor za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, na određeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca, objavljen u Narodnim novinama broj 21/2019 od 1. ožujka 2019. te na mrežnim stranicama portala Moj posao, koji se odlukom predsjednika Uprave Agencije za ugljikovodike, poništava.

Sukladno članku 21. stavku 2. Statuta Agencije za ugljikovodike  te članku 11. Izmjena i dopuna Statuta Agencije za ugljikovodike, a na temelju suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Agencija za ugljikovodike raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

Oglas o poništenju i raspisivanju javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 90/2019.


Kontakt
Željka Rukavina