SADRŽAJ TESTIRANJA ZA ODABRANE KANDIDATE - 1. grupa (1)

26.3.2019.

1. Viši savjetnik specijalist – 1 izvršitelj, u Službi za zaštitu okoliša, Sektor za sigurnost i zaštitu okoliša

Prva faza testiranja u postupku Javnog natječaja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisana provjera znanja.
Druga faza testiranja sastoji se od psihologijskog testiranja. Psihologijsko testiranje provest će se pismenim i usmenim putem.
U prvu i drugu fazu testiranja upućuju se svi/e kandidati prijavljeni na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te čiji se inicijali i godina rođenja nalaze u tablici unutar dokumenta POZIVA.

Ovdje možete preuzeri SADRŽAJ TESTIRANJA.


Kontakt
Željka Rukavina