SADRŽAJ TESTIRANJA ZA ODABRANE KANDIDATE - 2. grupa

26.3.2019.
  1. Viši savjetnik– 1 izvršitelj, u Službi za formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, Sektor za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Prva faza testiranja u postupku Javnog natječaja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisana provjera znanja.
Druga faza testiranja sastoji se od psihologijskog testiranja. Psihologijsko testiranje provest će se pismenim i usmenim putem.

U prvu i drugu fazu testiranja upućuju se svi/e kandidati prijavljeni na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te čiji se inicijali i godina rođenja nalaze u tablici unutar dokumenta POZIVA.

Ovdje možete preuzeti SADRŽAJ TESTIRANJA


Kontakt
Željka Rukavina