Strateškom studijom iz istraživanja i eksploatacije izuzeta su područja od posebnog ekološkog značaja

15.5.2015.

Novi regulatorni okvir dodatno unaprjeđuje dugotrajnu uspješnu tradiciju eksploatacije ugljikovodika u Hrvatskoj, omogućujući gospodarski razvoj i energetsku neovisnost uz nikad strože ekološke standarde.

 Zaključak je to današnjeg Javnog izlaganja o Strateškoj studiji za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu, održanog u Zagrebu u organizaciji Ministarstva gospodarstva.

Iz šest istražnih prostora koja su bila predmetom javnog nadmetanja, izuzeti su nacionalni parkovi, strogi i posebni rezervati, kao i parkovi prirode - Kopački rit, Lonjsko polje te regionalni park Mura-Drava. Između ostalog, Strateška studija propisuje mjere zaštite okoliša kojima se strogo reguliraju područja od posebnog ekološkog značaja na čitavom kopnenom teritoriju Republike Hrvatske. Sigurnost je, naglašeno je na  javnom izlaganju, primarni interes i investitora, jer oni snose punu odgovornost u slučaju bilo kakvog incidenta.    

Sve aspekte Strateške studije predstavili su nositelj Studije prof.dr.sc. Zlatko Pletikapić iz tvrtke Elektroprojekt d.d., direktor IRES ekologija d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša prof.dr.sc. Mirko Mesarić te prof.dr.sc. Josipa Velić i prof. dr.sc. Nediljka Gaurina Međimurec s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koje su sudjelovale u izradi Studije.

Predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić objasnila je da je Operativnim planom i programom obuhvaćeno približno 52.000 kvadratnih kilometara i to na području gdje već postoje povijesni podaci o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Naglasila je još jednom kako je riječ o velikoj prilici za hrvatsko gospodarstvo, osobito kada uzmemo u obzir da je od 2007. do 2013. proizvodnja nafte u Republici Hrvatskoj pala za 28,5 posto, a proizvodnja plina za čak 34,6 posto. „Nova ulaganja pridonijet će većoj energetskoj neovisnosti Hrvatske, što je i interes Europske Unije, koja traži načine kako smanjiti ovisnost o uvozu energenata“, zaključila je Dorić.

Barbara Dorić istaknula je da se na istražnim prostorima koji su bili predmetom javnog nadmetanja, dokazano nalaze zalihe nafte i plina, a novim regulatornim okvirom osiguravaju se najviši ekološki standardi. „Godišnji neto prihodi za državni proračun zasnovani na mogućim geološkim potencijalima, mogli bi iznositi između tri i šest milijardi kuna, a zahvaljujući novom financijskom modelu, osigurane su naknade - prvo za istraživanje, a potom i za eksploataciju, u korist lokalnih zajednica na čijem se području odvijaju radnje.

Dorić je objasnila i kako su dozvole za istraživanje tek preduvjet za početak pregovora koji slijede, a po okončanju javne rasprave i donošenju konačnog dokumenta Strateške studije utjecaja na okoliš, uslijedit će potpisivanje ugovora i tek na kraju se može započeti s konkretnim aktivnostima.

Mirko Mesarić, direktor tvrtke IRES Ekologija i jedan od autora Strateške studije, naglasio je kako je upravo Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu posebno poglavlje Studije, koju je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. „S obzirom na područja koja se nalaze u Naturi 2000., kao i druga područja od posebnog značaja, ova Studija predlaže niz izuzeća i ograničenja, što je skladu s najvišim svjetskim standardima“.  

Akademik Mirko Zelićpredsjednik Znanstvenog vijeća za naftu i plin u Hrvatskoj slaže se kako je riječ o značajnoj investiciji jer je, na temelju dosadašnjih podataka, izgledno očekivati značajne rezerve nafte i plina na ovim istražnim prostorima. „Ovo nije novi projekt u Hrvatskoj, mi imamo dugo iskustvo i tradiciju, bili smo vodeći proizvođači u Europi“, zaključio je Zelić te nadodao kako je ključno osigurati strogu kontrolu i brzinu reakcije nadležnih službi.  

Cjelokupni dokument Strateške studije dostupan je na stranici www.mingo.hr i www.azu.hr, a javnosti je za vrijeme trajanja javnog uvida i javne rasprave, u prostorijama Agencije za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, radnim danom od 10 do 15 sati, omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Okvirni plan i program. Sva prateća dokumentacija na dan početka javne rasprave dostupna je javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr) i Agencije za ugljikovodike (www.azu.hr), a svim zainteresiranima je omogućen uvid u izuzeta i obuhvaćena područja radnji putem interaktivne karte http://www.azu.hr/hr-hr/Interaktivne-karte/Interaktivna-karta-kopno . Javno izlaganje i rasprava održavaju se od 20. svibnja do 20. lipnja 2015. godine.


Kontakt
Željka Rukavina