Velik interes za istraživanje nafte i plina u jadranskom podmorju

21.5.2014.

Javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu koje je otvoreno u srijedu traje do 3. studenog . Natječajem je definirano 29 istražnih polja površine od 1.000 do 1.600 četvornih kilometara.


Kontakt
Željka Rukavina