Vermilion započinje s bušenjem u istočnoj Slavoniji

12.6.2019.

Kanadska kompanija Vermilion (Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.) započinje s izradom svoje prve bušotine u Hrvatskoj - Cerić-1 u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Bušotinski radni prostor je pripremljen i 17. lipnja 2019. godine počinje izrada bušotine. Lociranju bušotine prethodila je interpretacija dostupnih geoloških podataka na temelju čega su definirani plinski i naftni ciljevi na bušotini Cerić-1.

Izrada bušotine trajat će tridesetak dana kad bi se mogli znati i prvi rezultati. Kompanija u isto vrijeme počinje i s izradom svoje druge bušotine Berak-1 koja se također nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Trenutno je u pripremi bušotinski radni prostor te će nakon što završi izrada bušotine Cerić-1 početi izrada bušotine Berak-1. Cilj bušotine Berak-1 je ispitati postojanje plinskog ležišta.

Obje bušotine dio su radnog programa na koji se kanadska kompanija obvezala temelje ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika koji je potpisan s Vladom Republike Hrvatske u lipnju 2016. godine.


Kontakt
Željka Rukavina