Zatvoreno treće nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu

10.9.2019.

Danas je u 12.00 sati službeno zatvoreno treće nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu, a za koje je u Agenciju za ugljikovodike pristigla jedna ponuda.

Treće nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu otvoreno je 30. siječnja 2019. godine, a zainteresirani ponuđači mogli su se prijaviti za četiri istražna prostora koji se protežu na preko 12.000 km2

Slijedi postupak pregleda i evaluacije pristigle ponude te radnih programa unutar ponude od strane Povjerenstva za provođenje nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida, a koje će prema nadležnom ministarstvu uputiti prijedlog Odluke za dodjelu dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ukoliko su zadovoljeni svi propisani kriteriji.  

Očekuje se da će cijeli proces biti dovršen do početka iduće godine.

 


Kontakt
Željka Rukavina