Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Agencija Za Ugljikovodike kao Središnje tijelo u RH za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata jedino je obvezno i ovlašteno formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Formiranje i održavanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata obaveza je sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ, a obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća.

Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države, zbog izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koriste se u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu nafte i naftnih derivata u Republici Hrvatskoj te radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Osnovni poslovi Agencije Za Ugljikovodike su:

 • reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
 • trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
 • skladištenje robe
 • prekrcaj tereta
 • kupnja i prodaja nafte i naftnih derivata u svrhu formiranja i zanavljanja zaliha
 • puštanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja opskrbe
 • organizacija, nadzor i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata
 • utvrđivanje uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
 • skladištenje naftnih derivata
 • skladištenje i/ili nadzor obveznih zaliha naftnih derivata drugih država koje se sukladno međudržavnim sporazumima i/ili direktivama Europske unije čuvaju na državnom području Republike Hrvatske
 • kupnja i/ili gradnja spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje njima
 • nadzor količine i kvalitete nafte, naftnih derivata i usluga
 • prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu komercijalnih, operativnih i obveznih zaliha nafte, odnosno naftnih derivata
 • sudjelovanje u definiranju energetske politike
 • suradnja s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim propisima
 • provedba međudržavnih ugovora i sporazuma
 • suradnja s domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima

Agencija Za Ugljikovodike je s danom 15. srpnja 2012. godine ispunila svoju zakonsku obvezu i formirala 90-dnevne obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, koje od tog datuma održava u količini i strukturi propisanoj Odlukom o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

Kontakt
Željka Rukavina