Otvorena nadmetanja

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA PODRUČJU DINARIDA


Dokumentacija za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida 


Ova dokumentacija za nadmetanje služi potencijalnim ponuditeljima za pripremanje i podnošenje ponuda u nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.


10.04.2019.

DRUGA IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se u točki 3.3. „Jamstvo za ozbiljnost ponude„ mijenja prvi paragraf i sada glasi:

„Ponuditelji su dužni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude zajedno s njihovim ponudama, i to u iznosu od petsto tisuća eura (500.000,00 EUR). Jamstvo  za ozbiljnost ponude će se naplatiti ako ponuditelj odustane od ponude za vrijeme trajanja roka važenja ponude, iznese neistinite podatke, odbije prihvatiti dozvolu ili potpisati ugovor, ne dostavi jamstvo za ispunjenje minimalnih radnih obveza i jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora u zadanom roku.„

Također, u skladu s prethodno navedenim, Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Aneks 7. Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja novim Aneksom 7.

Nacrt jamstva za ozbiljnost ponude jasno navodi da se odbijanje prihvata dozvole i/ili potpisivanja ugovora smatra razlogom za aktivaciju jamstva.

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmi PRILOG 7.


13.03.2019.


IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Prilog 8. Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika dokumentacije zamjenjuje novim Prilogom 8.

Novi Prilog 8. pod nazivom Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika sadrži slijedeće izmjene:

  • Popunjene su praznine u člancima 13. i 14. nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/14 i 72/14)
  • Izmjene članka 31. prijenos prava i obveza i promijeni kontrole radi usklađivanja sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18)
  • Dodani su predlošci svih priloga nacrta ugovoru o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika, uključujući, predložak računovodstvenog postupka, bankarske garancije i garancije matičnog društva.

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen

​Preuzmi PRILOG 8.


NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU - PANON

 

Dokumentacija za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu- Panon

Ova dokumentacija za nadmetanje služi potencijalnim ponuditeljima za pripremanje i podnošenje ponuda u nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.


10.04.2019.

DRUGA IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se u točki 3.3. „Jamstvo za ozbiljnost ponude„ mijenja prvi paragraf i sada glasi:

„Ponuditelji su dužni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude zajedno s njihovim ponudama, i to u iznosu od petsto tisuća eura (500.000,00 EUR). Jamstvo  za ozbiljnost ponude će se naplatiti ako ponuditelj odustane od ponude za vrijeme trajanja roka važenja ponude, iznese neistinite podatke, odbije prihvatiti dozvolu ili potpisati ugovor, ne dostavi jamstvo za ispunjenje minimalnih radnih obveza i jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora u zadanom roku.„

Također, u skladu s prethodno navedenim, Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Aneks 7. Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja novim Aneksom 7.

Nacrt jamstva za ozbiljnost ponude jasno navodi da se odbijanje prihvata dozvole i/ili potpisivanja ugovora smatra razlogom za aktivaciju jamstva.

 

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmi PRILOG 7.


13.03.2019.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE


Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Prilog 8. Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika dokumentacije zamjenjuje novim Prilogom 8.

Novi Prilog 8. pod nazivom Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika sadrži slijedeće izmjene:

  • Popunjene su praznine u člancima 13. i 14. nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/14 i 72/14)
  • Izmjene članka 31. prijenos prava i obveza i promijeni kontrole radi usklađivanja sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18)
  • Dodani su predlošci svih priloga nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika, uključujući, predložak računovodstvenog postupka, bankarske garancije i garancije matičnog društva.

 

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmi PRILOG 8.

 


Prezentacije

NADMETANJE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NA KOPNU

Otvorena nadmetanja
Kontakt
Željka Rukavina