Poslovno okruženje

Stabilna ekonomija
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju i dio najveće svjetske slobodne trgovine potvrđuje činjenicu kako je u tijeku politički i gospodarski razvitak, što pruža dodatnu stabilnost i sigurnost hrvatskom poslovnom okruženju. Hrvatska i dalje ulaže velike napore u razvoj poslovne klime i poboljšanje cjelokupnog investicijskog okruženja.
Poticajno investicijsko okruženje
Svakim danom stvaraju se novi uvjeti za privlačenje novih investicija u Republiku Hrvatsku. Kontinuirano unapređivanje zakonskih regulativa te pokretanje drugih brojnih aktivnosti utječe na rast konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Republika Hrvatska zakonom jamči jednaka prava kako za hrvatske tako i za inozemne investitore.
Sustav jadranskog naftovoda
Jadranski naftovod je strateški naftovod za opskrbu rafinerija u Republici Hrvatskoj i zemljama Jugoistočne i Srednje Europe (Bosna i Hercegovine, Srbija, Mađarska, Slovačka i Češka), prvenstveno iz pravca Omišlja. Instalirani kapacitet naftovoda je 20 milijuna tona transporta nafte godišnje. Kapaciteti spremnika za skladištenje sirove nafte iznose 1,54 mil. m3 (od čega na terminalu Omišalj 1 mil. m3), a kapaciteti spremnika za skladištenje derivata nafte iznose 200.000 m3 (na terminalima u Omišlju i Žitnjaku, Zagreb).
Rafinerije nafte
Republika Hrvatska ima dvije rafinerije, jedna se nalazi u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske te je povezana s postojećim naftnim poljima na kopnu, dok se druga nalazi na moru, u gradu Rijeka te je povezana s postojećom infrastrukturom. Omogućen je jednostavan pristup mreži rafinerija unutar čitave regije, uključujući i ostatak Mediterana.
Sustav transporta plina (Plinacro)
Pristup opsežnom, sigurnom i modernom sustavu transporta plina s 2.700 km visoko tlačnog plinovoda, prostorom za podzemno skladištenje plina i dvije međunarodne interkonekcije. Siguran, pouzdan s visokom kvalitetom opskrbe prirodnim plinom od ulaska do krajnjih potrošača.
Izvanteritorijalni cjevovodi prirodnog plina i infrastruktura
Razvijena struktura za prirodni plin u sjevernom dijelu Jadranskog mora uključujući veze za hrvatski i talijanski sustav prijenosa prirodnog plina s 18 platformi za proizvodnju i 1 platforma za preradu. Jonsko - jadranski plinovod povezat će hrvatsku plinsku infrastrukturu s budućim Trans – jadranskim plinovodom.
Luke, brodogradilišta, dobavljači, isporučitelji
Hrvatska osigurava investitore s vodećim međunarodnim lukama i brodogradilištima koja se nalaze duž jadranske obale. Mnoge hrvatske kompanije osiguravaju proizvode i usluge brojnim naftnim i plinskim kompanijama diljem svijeta.
Vodeća sveučilišta i tehničke škole
Hrvatska sveučilišta i tehničke škole obučavaju visoko obrazovane inženjere i tehničare koji rade u naftnoj i plinskoj industriji u Hrvatskoj i diljem svijeta.
Predloženi Jonsko - Jadranski projekt plinovoda
Planirana povezanost hrvatskog sustava za transport prirodnog plina do nedavno odobrenog Trans-jadranskog plinovoda postavit će Hrvatsku kao regionalno i europsko energetsko središte. Prvo pravo garantiranog ulaska dano je lokalnim proizvođačima.
Predloženi LNG Terminal
Predložen LNG terminal na otoku Krku, nastavlja s daljnim razvojem Hrvatske kao središtem za prirodni plin i energiju.
Prostor slobodne trgovine
Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenog carinskog područja Unije. Ulazak Republike Hrvatske u jedinstveno carinsko područje Unije znači da je 1. srpnja 2013. godine ukinut sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom robe između Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica. Robna razmjena domaće robe između osoba u različitima članicama EU ne smatra se uvozom i nije predmet carinskih procedura i nadzora.
Postupanje sa stranom robom prilikom unosa iz zemalja koje nisu članice EU regulirano je odredbama Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/2013). Predmet carinskog nadzora je roba za koju je carinskim propisima Europske unije propisan carinski nadzor. Predmetna roba podliježe mjerama carinskog nadzora od trenutka njezina unosa, te je za istu potrebno zahtijevati carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe. Carinski dopušteno postupanje ili uporaba robe zahtijeva se podnošenjem carinske deklaracije za odnosni carinski postupak ili postupanje odnosno uporabu robe.
ICT infrastruktura
Hrvatska fiksna telekomunikacijska mreža jedna je od najmodernijih u središnjoj i istočnoj Europi. Telekomunikacijsko tržište u potpunosti je liberalizirano, a tu je i veliki broj operatera u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, kao i brojni pružatelji internetskih usluga.
Kontakt
Željka Rukavina