Propisi vezani za istraživanje i eksploataciju

Propisi vezani za istraživanje i eksploataciju

Promjena gospodarskog okruženja i sve veći interes inozemnih investitora kojima je u svrhu ulaganja u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika bilo potrebno omogućiti viši stupanj pravne sigurnosti i fleksibilnosti u realizaciji poslovnih interesa, ukazali su na potrebu reguliranja postupaka istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na način koji je definiran i prihvaćen u svjetskoj praksi.

S ciljem privlačenja i poticanja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj donesen je novi Zakon o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13 i 14/14) kao i Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13 i 14/14) kojima se reguliraju aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, a koji su usklađeni sa svim direktivama Europske unije kao i najboljim svjetskim praksama zemalja koje imaju dugogodišnje iskustvo u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Nastavno na Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika donesen je i Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14) kao regulatornog tijela zaduženog za nadzor aktivnosti prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u skladu s ovlastima iz Zakona, a po uzoru na najbolje svjetske prakse.

Kako bi se ostvarila što veća gospodarska korist za Republiku Hrvatsku donesena je Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14 i 72/14).

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na području Jadranskog mora treba biti u skladu s Pravilnikom o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (Narodne novine br. 52/10).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika NN 30/2021

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika NN 78/15, 50/20

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika NN 25/2020 - novo

Uredba o izmjeni uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske

Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata NN 87/2022

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o rezervama NN 87/2022

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu NN 87/2022

Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja NN 95/2018 (26.10.2018.)

Pravilnik izmjenama i dopunama pravilnika o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama NN 87/2022

 

Kontakt
Željka Rukavina