Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strateški dokumenti – Agencija za ugljikovodike

Strateški dokumenti

Autor: mediaval
event 20.09.2022.

Ovdje možete preuzeti strateške dokumente vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, odnosno istraživanje geotermalnih voda za energetske svrhe u Republici Hrvatskoj.

Kopno

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnuPreuzmite
Odluka o donošenju Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnuPreuzmite
Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnuPreuzmite
Strateška studija o utjecaju na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godinePreuzmite
Strategic study on the environmental impact of the plan for the development of the geothermal potential of the Republic of Croatia until 2030Preuzmite

More

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na JadranuPreuzmite
Odluka o donošenju Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na JadranuPreuzmite
Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na JadranuPreuzmite

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.