Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Usluge odnosa s javnošću – Agencija za ugljikovodike
24.03.2022.

Usluge odnosa s javnošću

Autor: mediaval
event 23.09.2022.

Poziv na dostavu ponude

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.  

Predmetna nabava podrazumijeva:

Predmet nabave naveden je detaljno u knjizi Projektni zadatak koja se nalazi kao prilog I. ovoga poziva. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti sukladno ovom pozivu te dostaviti ponudu u obliku i sa sadržajem detaljno opisanim u knjizi Projektnog zadatka.

ODLUKAPreuzmite
PozivPreuzmite
Prilog I. Projektni zadatakPreuzmite
Ponudbeni list_troškovnikPreuzmite

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.