Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Soba s podacima

Predstavljamo referentnu središnju suvremenu bazu podataka u svrhu procjene resursa ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe te geoloških struktura za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.


Sobi s podacima moguće je pristupiti fizički i s udaljene lokacije.

Dostupna oprema i softveri:

  • 2 radne stanice
  • Softver Kingdom za pregledavanje seizmičkih i bušotinskih podataka
  • ArcGIS preglednik prostornih podataka
  • Azu Web preglednik bušotina

 

Pregled dostupnih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka organiziran je u specijalističkom softveru Kingdom, u kojem su kreirana tri projekta: Jadransko podmorje, Panonski bazen i Dinaridi. U projekte su učitani svi seizmički podaci (2D i 3D) te osnovni bušotinski podaci.

Ostali bušotinski podaci koji se sastoje od izvješća, logova, karotažnih mjerenja te mjerenja brzina, vidljivi su kroz Azu Web preglednik u .pdf i .tiff formatu. U sklopu sobe s podacima također je dostupan i GIS preglednik svih prostornih podataka.

Zainteresirani subjekti popunjavaju pristupnu formu u kojoj navode svrhu i područje od interesa.

Prije posjeta sobi s podacima neophodno je potpisati Ugovor o čuvanju tajnosti podataka.

Agencija za ugljikovodike ne daje nikakva jamstva, izričita ili implicirana, u pogledu kvalitete, točnosti i potpunosti naslijeđenih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka.

Svi podaci sadržani u sobi s podacima vlasništvo su Republike Hrvatske i ne smiju se koristiti bez odobrenja.

PRAVILNIK O PRISTUPU SOBI S PODACIMA I KORIŠTENJU PODATAKA

Prijave

 

    OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

    PODRUČJA DJELOVANJA

    Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.