Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Strateški dokumenti

Ovdje možete preuzeti strateške dokumente vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, odnosno istraživanje geotermalnih voda za energetske svrhe u Republici Hrvatskoj.

Kopno

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu Preuzmite
Odluka o donošenju Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu Preuzmite
Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu Preuzmite

 

More

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu Preuzmite
Odluka o donošenju Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu Preuzmite
Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu Preuzmite

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.