Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Koordinacija

Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Direktiva 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/30/EU) donesena je s ciljem uspostavljanja minimalnih zahtjeva za sprečavanje velikih nesreća tijekom odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i ograničavanje posljedica takvih nesreća. Prema odredbama Direktive 2013/30/EU, države članice dužne su uspostaviti nadležno tijelo u svrhu provedbe regulatornih funkcija određenih Direktivom2013/30/EU.

Direktiva 2013/30/EU u pravni sustav Republike Hrvatske prenesena je donošenjem Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, br. 78/2015 i 50/2020) (u daljnjem tekstu: Zakon). Navedenim Zakonom kao nadležno tijelo određena je Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciju ugljikovodika (u daljnjem tekstu: Koordinacija) kao međuresorno tijelo koje se sastoji od predstavnika javnopravnih tijela koja u svojoj nadležnosti pokrivaju različita područja vezana za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Organizacija i način rada Koordinacije utvrđeni su Uredbom o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, br. 74/2017 i 14/2021).

Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika je zadužena za nadzor nad ispunjavanjem zakonom propisanih obveza naftno-rudarskih gospodarskih subjekata koji obavljaju aktivnosti odobalnog istraživanja i eksploatacije (investitori, operatori, vlasnici, izvođači), a koje se prije svega odnose na sprečavanje velikih nesreća i ograničavanje posljedica takvih nesreće.

Obrazac za prijave

Obrazac za prijave