Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javna nabava i natječaji

Postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr). Agencija za ugljikovodike postupke jednostavne nabave provodi u skladu s odredbama Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave kako je to utvrđeno odredbama članka 15. stavka 2. ZJN (NN 120/16.).

Popis propisa koji uređuju javnu nabavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javna nabava-propisi

Registar ugovora redovno ažuriran u sustavu EOJN dostupan je na sljedećoj poveznici: Regista ugovora

Agencija za ugljikovodike, kao javni naručitelj,  sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016, 114/2022; u daljnjem tekstu: ZJN 2016), na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • Benedikt Trade d.o.o., Jelsa, Trg Hrvatskog narodnog preporoda 12, OIB: 789347762982;
  • OPG ALEKSANDAR HORVAT, Glavna 50, Kneževi Vinogradi, OIB: 03016802712;
  • OPG VLADIMIR HORVAT, Glavna 64, Kneževi Vinogradi, OIB: 36202220276;
  • LAGRANGE, Obrt za Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, Matije Gupca 39, Slavonski Brod, OIB: 56520906445;
  • PLASTOS j.d.o.o., Glavna 50, Kneževi Vinogradi, OIB: 64510265980.

 

 

Aktualno

Postupci u tijeku

20.05.2024
Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji naftnih derivata i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Završeno

Završeni postupci nabave

07.05.2024
Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji naftnih derivata i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
03.04.2024
Agencija za ugljikovodike provodi Postupak razmjene naftnih derivata, odnosno prodaje Eurosupera u količini 13.000 MT (+/- 2 % prema diskreciji Prodavatelja) i kupnje Eurodizela BS u količini 14.500 MT (+/- 2 % prema diskreciji Prodavatelja) i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
05.02.2024
Agencija za ugljikovodike pokrenula otvoreni postupak javne nabave za izradu istražnih geotermalnih bušotina
29.01.2024
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU)
03.01.2024
Agencija za ugljikovodike pokrenula otvorene postupake javne nabave
21.12.2023
Usluge čišćenja uredskog prostora
20.12.2023
Agencija za ugljikovodike objavila prethodno savjetovanje za izradu istražnih geotermalnih bušotina
20.12.2023
Agencija za ugljikovodike objavila prethodno savjetovanje
19.12.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji sirove nafte i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
18.12.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU)
17.10.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak za kupnju Eurodizela BS u količini 3.500 MT (+/- 2% prema diskreciji Prodavatelja) i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
03.08.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak za zakup skladišnog prostora za skladištenje dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj, i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
27.06.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji sirove nafte i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
26.06.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU)
16.06.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ financirane od strane Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.
13.06.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji naftnih derivata i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
01.06.2023
Poništava se postupak jednostavne nabave Aplikacije za digitalizaciju bušotinskih podataka Naručitelja, procijenjenje vrijednosti nabave: 13.000,00 EUR, evidencijski broj nabave: 4-2023-JN, objavljen dana 16. svibnja 2023. godine na web stranici Naručitelja.
01.06.2023
Poništava se postupak jednostavne nabave sustava za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Naručitelja, procijenjenje vrijednosti nabave: 18.000,00 EUR, evidencijski broj nabave: 47-2023-JN, objavljen dana 19. svibnja 2023. godine na web stranici Naručitelja.
19.05.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
16.05.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike od 30. listopada 2018. godine u sklopu programa ,”Energija i klimatske promjene” financirane od strane Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.
10.05.2023
Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji naftnih derivata za 16.500 MT Loživo ulje ekstra lako (LUEL) (Plinsko ulje za grijanje) i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
31.03.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude
28.03.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude
23.12.2022
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.
23.12.2022
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.
19.07.2022
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.
19.07.2022
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave
24.03.2022
Poziv na dostavu ponude
10.09.2021
Poziv na dostavu ponude
OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.