Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv na dostavu ponude za Usluga održavanja informatičkog sustava

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU) objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave:  Usluga održavanja informatičkog sustava Exchange Office 365 Professional online te informacijskog sustava AZU.


Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije dana 27. prosinca 2023. godine do 14:00 sati.

 

Poziv za dostavu ponude   Preuzmi
Ponudbeni list   Preuzmi
Troškovnik   Preuzmi