Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otvoreni postupak javne nabave za NPOO projekte

Agencija za ugljikovodike pokrenula otvoreni postupak javne nabave za izradu istražnih geotermalnih bušotina

U sklopu projekta NPOO.C1.2.R1-I2.02.0001 „Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Agencija za ugljikovodike pokrenula je otvoreni postupake javne nabave  za  Izradu istražnih geotermalnih bušotina – projektiranje, nabava materijala i izrada istražnih geotermalnih bušotina po principu ključ u ruke. Javno nabava je otvorena do 18 ožujka 2024. godine.

Dokumentacije o nabavi dostupna na poveznici: 

Izrada istražnih geotermalnih bušotina – projektiranje, nabava materijala i izrada istražnih geotermalnih bušotina po principu ključ u ruke