Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usluga izrade analize izvodljivosti interkonekcije proizvodne i transportne infrastrukture Sj. Jadrana u procesu buduće dekomisije plinskih platformi

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.  

Predmetna nabava podrazumijeva:

Uslugu izrade analize izvodljivosti interkonekcije proizvodne i transportne infrastrukture Sjevernog Jadrana u procesu buduće dekomisije plinskih platformi.

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije dana 7. lipnja 2021. godine do 14:00 sati.

Vaša ponuda treba sadržavati ispunjen, potpisan i ovjeren:

  1. Ponudbeni list (prilog I. ovog poziva)
  2. Troškovnik (prilog II. ovog poziva)

Početak ugovora: mjesec lipanj 2021. godine.

Trajanje ugovora: tri mjeseca.

Dokumentacija PDF Preuzmite
Dokumentacija DOC Preuzmite
Prilozi Preuzmite