Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prethodno savjetovanje (javna nabava) za NPOO projekte

Agencija za ugljikovodike objavila prethodno savjetovanje

U sklopu projekta NPOO.C1.2.R1-I2.02.0001 „Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Agencija za ugljikovodike provodi prethodno savjetovanje u postupku javne nabave sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje traje do 28. prosinca 2023. godine. Poveznice na prethodno savjetovanje dostupne su na linku:

Usluge izrade geofizičko-geološko ležišnih studija s prijedlogom lokacija novih istražnih bušotina u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti („NPOO“)

Usluge izrade Studije stanja u prostoru i izmjene propisa koji reguliraju prostorno – planske aspekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti („NPOO“)