Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otvoreni postupak javne nabave za NPOO projekt

Agencija za ugljikovodike pokrenula otvorene postupake javne nabave

U sklopu projekta NPOO.C1.2.R1-I2.02.0001 „Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Agencija za ugljikovodike pokrenula je otvorene postupake javne nabave koji traju do 12.2.2024.

Dokumentacije o nabavi dostupne na poveznicama: 

Usluge izrade geofizičko-geološko ležišnih studija s prijedlogom lokacija novih istražnih bušotina u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti („NPOO“)

Usluge izrade Studije stanja u prostoru i izmjene propisa koji reguliraju prostorno – planske aspekte u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti („NPOO“)