Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dokumenti Koordinacije

Pročitajte i preuzmite dokumente Koordinacije

Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za 2024. godinu Preuzmite
Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za 2023. godinu Preuzmite
Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti za 2022. godinu Preuzmite
Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti za 2021. godinu Preuzmite
Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za 2022. godinu Preuzmite
Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za 2021. Preuzmite
Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti za 2020. godinu Preuzmite
Smjernice za postupanje u slučaju isteka projektiranog  životnog vijeka odobalnih objekata Preuzmite
Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za 2020. Preuzmite
Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti, koje Agencija za ugljikovodike objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 26. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika za 2019. godinu. Preuzmite
Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti, koje Agencija za ugljikovodike objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 26. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika za 2018. godinu. Preuzmite
Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti, koje Agencija za ugljikovodike objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 26. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika za 2017. godinu. Preuzmite
Javno dostupne informacije o pokazateljima velikih opasnosti, koje Agencija za ugljikovodike objavljuje na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 26. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika za 2016. godinu. Preuzmite
Upute za izradu i dostavu dokumenata Preuzmite
Procjena i prihvaćanje dokumenata Preuzmite
Godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za 2019. godinu Preuzmite
Mehanizam za povjerljivo izvješćivanje Preuzmite
Mehanizam za tripartitno savjetovanje Preuzmite
Smjernice za procjenu rizika Preuzmite
Smjernice za neovisnu verifikaciju Preuzmite
Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša Preuzmite
Plan postupaka za ocjenu sposobnosti Preuzmite
Formalni sporazum Preuzmite

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.