Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaj za zapošljavanje

Viši savjetnik specijalist u Sektoru za poslovni razvoj i nove tehnologije

Temeljem članka 12. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/2014, 73/2017 i 84/2021) i članka 21. pročišćenog teksta Statuta Agencije za ugljikovodike (KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/01-21-7 od 3. prosinca 2021. godine), a u skladu sa suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 112-01/21-01/03, URBROJ: 517-02-1-1-1-21-294 od 7. prosinca 2021. godine), Agencija za ugljikovodike raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

Uvjeti natječaja mogu se pronaći na LINKU