Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaj za zapošljavanje

Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 12. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike („Narodne novine“, br. 14/2014, 73/2017, 84/2021 i 155/2023) i članka 21.  Statuta Agencije za ugljikovodike (KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/01-21-7 od 3. prosinca 2021. godine), a u skladu sa suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 112-01/24-01/3, UR.BROJ: 517-02-1-1-1-24-60) od 11. ožujka 2024. godine, Agencija za ugljikovodike raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

1. viši savjetnik 1 - 1 izvršitelj – Sektor za opće, financijske i pravne poslove, Služba za financije i računovodstvo

2. samostalni savjetnik - 1 izvršitelj – Sektor za upravljanje podacima, Služba za upravljanje bazom podataka

3. viši savjetnik 1 – 1 izvršitelj – Sektor za poslovni razvoj i nove tehnologije, Služba za poslovni razvoj

4. suradnik – 1 izvršitelj - uz pripravništvo od 12 mjeseci – Ured uprave

5. suradnik – 1 izvršitelj – Sektor za geotermalnu energiju, Služba za razvoj geotermalnog potencijala

Uvjeti natječaja mogu se pogledati na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8373727.html