Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaj za zapošljavanje

Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 12. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike („Narodne novine“, br. 14/2014, 73/2017 i 84/2021) i članka 21.  Statuta Agencije za ugljikovodike (KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/01-21-7 od 3. prosinca 2021. godine), a u skladu sa suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 112-01/23-01/3, UR.BROJ: 517-02-1-1-1-23-102) od 11. travnja 2023. godine, Agencija za ugljikovodike raspisuje za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme. 

  1. Viši savjetnik u uredu Uprave
  2. Viši savjetnik u Sektoru za opće, financijske i pravne poslove
  3. Viši savjetnik u Sektoru za upravljanje podacima
  4. Stručni suradnik – pripravnik u Sektoru za istraživanje i eksploataciju

Uvjeti natječaja mogu se pronaći na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8371309.html