Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Održana konferencija „Energija i klimatski izazovi u Republici Hrvatskoj”

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike, Marijan Krpan, sudjelovao na panelu.

Konferencija ”Energetski i klimatski izazovi u Republici Hrvatskoj”, održana je 13. i 14. travnja u Dubrovniku, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) koje ima ulogu Upravitelja Programa ”Energija i klimatske promjene”, financiranog iz Financijskog mehanizma EGP-a i Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021. 

S obzirom na raspoložive EU fondove, naglasak je stavljen na financiranje zelene tranzicije u svim sektorima gospodarstva i društva. Posebno se ističe financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora, koji je već podržao 36 projekata iz programa "Energija i klimatske promjene" u kojem sudjeluje i Agencija za ugljikovodike s projektom „Izrada interaktivne karte geotermalnog potencijala panonskog dijela bazena u RH“.

Ovaj projekt predstavlja temelj za daljnji razvoj geotermalnog energetskog potencijala Republike Hrvatske.  Jedinstvena virtualna baza objedinjenih, klasificiranih i obrađenih geotehničkih podataka prikupljenih u posljednjih 50 godina omogućit će lakši pristup i razumijevanje geotermalnog potencijala Republike Hrvatske, ubrzavajući tako procese donošenja odluka i pokretanja investicijskih projekata.
Na konferenciji su predstavljeni uspješni primjeri iz Islanda i Norveške, a fokus je stavljen na povezivanju lokalnih vlasti i institucija s organizacijama iz Norveške i Islanda u području energetike.

Na panelu „Dekarbonizacija gradova i županija“ sudjelovao je predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike, Marijan Krpan
Agencija je  s projektima geotermalnih voda pokrenula novi oblik pristupa održivoj energetskoj politici i razvoju gradova i županija. 
Više o konferenciji možete pronaći na poveznici.