Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Studija plana razvoja i primjene hrvatske strategije za vodik do 2050. godine

Agencija za ugljikovodike održala javnu prezentaciju Studije

U hotelu International u Zagrebu održana je javna prezentacija dokumenta „Studija plana razvoja i primjene Hrvatske strategije za vodik do 2050. godine“ (Studija). Prezentaciju je organizirao naručitelj izrade studije Agencija za ugljikovodike (Agencija).

Studiju je izradio EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša iz Zagreba. Podizvoditelji u izradi bili su LBST (Njemačka), Hinicio (Nizozemska), Odvjetničko društvo Tilošanec & partneri i prof.dr.sc. Frano Barbir.

Studiju su javnosti prezentirali dr.sc. Matthias Altman iz LBST i dr.sc. Vladimir Jelavić iz EKONERGA.

Na temelju „Strategije za vodik za klimatski neutralnu Europu“ (Europska komisija, 2020. godine), Republika Hrvatska je 2022. godine usvojila „Hrvatsku strategiju za vodik do 2050. godine“. Ovom Studijom definiraju se ciljevi, mjere i dinamika provedbe Strategije. Time se donose podloge za ispunjavanje obveza prema Direktivi o promicanju energije iz obnovljivih izvora energije (RED III direktiva EU).

Na početku predstavljanja predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike, Marijan Krpan, pozdravio je okupljene i osvrnuo se na ulogu Agencije kao nacionalnog koordinacijskog tijela za vodik, te zahvalio resornom Ministarstvu na povjerenju i podršci u realizaciji novih projekata. Istaknuo je važnost današnjih rezultata Studije koji će pomoći u konkretiziranju ciljeva postavljenih u Strategiji.

Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstava, istaknuo je kako je Hrvatska među prvima u Europi usvojila Strategiju za vodik. Naglasio je kako je najavljen veliki broj projekata izgradnje elektrana iz obnovljivih izvora energije, te kako vidi važnu ulogu vodika u rješavanja problematike limitiranosti i diverzifikaciji elektro-energetske mreže. Milatić je također istaknuo ključnu ulogu vodika u dekarbonizaciji prometa, posebice teretnog i brodskog prijevoza. Državni tajnik je zaključio: "Usmjeravamo intenzivne napore kako bismo na brži i efikasniji način počeli proizvoditi vodik u RH, od transporta pa sve do izvoza vodika."

Dr. Matthias Altman i dr. Vladimir Jelavić naglasili su važnost suradnje svih relevantnih dionika kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi strategije. S koordiniranim naporima i jasnom vizijom, Hrvatska može uspješno transformirati svoju ekonomiju i osigurati održivu budućnost za sve svoje građane. Ova Studija predstavlja ambiciozan korak prema održivosti, kojim Republika Hrvatska dobiva platformu za implementaciju vodikovih tehnologija.