Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stvaramo temelje za održivu energetsku tranziciju

Agencija za ugljikovodike

Osnovana 2014. godine kao operativno tijelo Vlade Republike Hrvatske s ciljem pokretanja i aktivacije novih istraživanja i proizvodnje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj. Glavna zadaća bila je pokretanje natječaja te praćenja izvršenja ugovornih obveza odabranih investitora po pitanju aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Republici Hrvatskoj.

Neupitan pad rezervi ugljikovodika i kontekst zelene tranzicije kreirao je našu viziju stvarne tranzicije novih oblika energije. Od 2018. godine, oslanjajući se na naše bogato znanje, koristeći podatke naftne industrije stvorili smo temelj za razvoj novog zelenog energetskog tržišta. Sudjelujemo u inovativnim projektima te otvaramo prostor za ulaganja mijenjanjem zakonske regulative, stavljamo naglasak na obnovljive izvore energije i nove tehnologije koje je prepoznala i EU (geoterme, vodik, pučinske vjetroelektrane, trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama – CCS).


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.